Muharrem Gider

Muharrem Gider

RUYADA KEVSER HAVUZUNU GÖRMEK

RUYADA KEVSER HAVUZUNU GÖRMEK

         Bir kimsenin rüyada cennetteki Kevser ırmağını (havuzunu) görmesi, düşmanlarına galip (üstün) geleceğine işarettir. Yine bu mübarek havuz ve ır­mağı görmek, Hazret-i peygamber efendimizin sünnetine (yoluna) sıkı sıkıya sarılan bir kimse olmaya işaret eder.

     Günahkar bir kimse, rüyada Kevser ırmağında (havuzun­dan) su içtiğini görse, onun tövbe edip hidayet bulacağına, doğru yola, Allah yoluna gireceğine işaret eden bir müjde­dir şeklinde yorumlanmıştır.

      Rüyasında cennetteki Kevser’den (Kevser ırmağından-havuzundan) su içtiğini görmek, şu cihetlere işarettir denmiştir: İlim ve marifete ermeye, Güzel (salih) ameller işlemeye, Sağlam bir itikat (inanca) sahip olmaya, Hazret-i peygamber efendimizin sünnetine bağlanma.

       Evet, rüyasında cennetteki Kevser havuzundan (ırmağından) su içtiğini görmek, rüya sahibinin, alim (ilim sahibi), abid (ibadet ehli), sağlam inanç ve itikat sahibi ve Hazret-i pey­gamberimizin sünnetine dört elle sarılan ve ona uyan bir kimse olacağına işarettir.

      Hasta olan bir kimse, rüyasında Kevser ırmağından kana kana içtiğini görse, bu onun şifa bulmasına eski sağlığına kavuşacağına, iyileşeceğine ve çektiği sıkıntılardan kurtu­lacağına işaret eden bir müjde habercisidir şeklinde yorumlanmıştır.

        Rüyada kevser denilen havuzu görmek ve ondan su içmek, iman ile ölmeye işâret eder. Rüyada insanların havuzun etrafında su istediğini ve fakat kimseye su verilmediğini görmek, insanların adaletten ayrıldıklarına işâret eder.

     Rüyada kevser havuzunun kenarında üze­rinde ismi bulunan bir kâseyi alıp ondan içti­ğini görmek, büyük bir ilme mâlik olmaya dünya ve âhirette menfaate işâret eder.

Bir kimsenin rüyada, kevser şarabını hadis-i şerifte beyan olunduğu veçhile içtiğini görmesi, ebedî âlemde kevser havuzundan içmek saadetine nâil olacağına işâret eder.

  Yine rüyada Havz-ı kevseri görmek, insan­lara faydalı bir zât, zengin ve kerim bir kimse, toplu mal, insanların ilminden istifade ettikleri bir âlim ile tabir olunur.

  Rüyada kevser havuzunu tamir ettiğini görmek, çok hayır işlemeğe, dinde sadakate ve ibadetlerde devama işâret eder.

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yapın